Vlaamse Regering geeft startschot voor ombouw R4

De Vlaamse Regering heeft de plaatsingsprocedure voor het project R4WO opgestart. Vlaanderen investeert 900 miljoen euro in een vlottere ringweg met nieuwe fiets- en spoorinfrastructuur.  

De R4 is momenteel onvoldoende uitgerust om de functies van de ring op te vangen. Het verkeer op de R4 tussen Gent en Zelzate wordt gestremd door talrijke kruispunten met verkeerslichten, er passeert te veel verkeer in omliggende woonstraten en de huidige situatie is niet overal even veilig voor fietsers. Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4.

Investeren in alternatieven voor de wagen

Niet alleen de autoweg wordt aangepakt. Er wordt ook geïnvesteerd in 25 km fietsinfrastructuur, acht nieuwe fietsbruggen, 15 nieuwe fietsonderdoorgangen, spoorinfrastructuur, groen en geluidsschermen. Zo voorziet de Vlaamse Regering onder meer 150 miljoen euro aan investeringen voor een netwerk van veilige fietsverbindingen naar de Gentse haven.

Realisatie van quick wins

In eerste instantie worden een aantal deelprojecten versneld uitgevoerd. Deze vier zogenaamde quick wins omvatten de bouw van drie fietsbruggen op de R4 West en de omvorming van het kruispunt aan ‘Eurosilo’ (R4 Oost) tot een turboverkeersplein. Deze werken zullen in de loop van volgend jaar worden uitgevoerd. De overige werken volgen vanaf 2022.

Selectieleidraad voor PPS

De plaatsingsprocedure die nu is opgestart vormt een selectieleidraad voor een Publiek-Private Samenwerking op basis van een DBFM-overeenkomst. Bedoeling is om een partner aan te trekken voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintenance) van het infrastructuurproject. De Werkvennootschap voert de selectie-, dialoog- en gunningsfasen uit.

De aannemer zal gedurende 30 jaar instaan voor de beschikbaarheid van de infrastructuur en de overheid zal een periodieke beschikbaarheidsvergoeding betalen. Dit betekent niet dat de aannemer zomaar alles mag en kan: voor het ontwerp, de uitvoering, maar zeker ook voor de fasering en de minder hindermaatregelen zullen specifieke resultaatseisen worden opgelegd.

imgR4WOalgemeenFiets.png