DOOR DE R4 WEST EN OOST OM TE BOUWEN TOT PRIMAIRE WEGEN WORDEN HET VLOTTERE EN VEILIGERE VERBINDINGEN EN CREËREN WE EEN BETERE LEEFBAARHEID

 

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de Gentse havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 kan op- en afrijden te verminderen, realiseren we niet enkel vlotter verkeer maar maken we de ringweg ook veiliger.

Ook de leefbaarheid in de kanaalzone gaat erop vooruit. Door op- en afritten te schrappen kunnen we het zwaar verkeer veel beter sturen en verkeer uit de woonkernen weren. Door op heel wat plaatsen wel nog dwarsend (fiets)verkeer te voorzien blijft een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen gegarandeerd.

 

 

Vlotter en veiliger fiets- en autoverkeer

 

Verhoogde leefbaarheid kanaalzone

Verbindingen tussen woonkernen herstellen

 

Laatste nieuws