Documenten

Wondelgem

Startnota GRUP R4-knoop Wondelgem    Download PDF

De GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er gebouwd mag worden en hoe het gebied ingericht moet/mag worden.

De zone waar de lus zal komen is momenteel nog industriegebied en grotendeels overheidseigendom. In dit gebied is vroeger geen GRUP opgemaakt omwille van ingetekende reservatiestroken op het gewestplan. Bij de ombouw van de R4 en het daarbij horende voorkeursconcept zijn deze reservatiestroken onvoldoende en is de opmaak van een GRUP noodzakelijk.

Procesnota GRUP R4-knoop Wondelgem    Download PDF

Infopanelen participatiemoment WONDELGEM    Download PDF 

 

Wachtebeke

Startnota GRUP R4-knoop Wachtebeke    Download PDF

Voor verkeer met bestemming Wachtebeke werden 2 alternatieven onderzocht. Nader onderzoek heeft aangetoond dat een verlegging van de ontsluitingsweg N449 voor Wachtebeke nodig is om een vlotte verkeersafwikkeling in de toekomst te garanderen. Dit vergt een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Procesnota GRUP R4-knoop Wachtebeke    Download PDF 

Infopanelen participatiemoment Wachtebeke    Download PDF 


Infomarkten 2017