Infomarkten over ontwerp-GRUP’s voor de omvorming van twee grote knooppunten langs de R4

Tot en met 27 september 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de omvorming van twee knooppunten op de R4, namelijk op de R4 Oost ter hoogte van ArcelorMittal (GRUP Knoop Wachtebeke) en op de R4 West ter hoogte van Wondelgem/Evergem (GRUP Knoop Wondelgem). Om het publiek te betrekken bij het openbaar onderzoek, organiseert het Departement Omgeving samen met De Werkvennootschap voor elk van deze GRUP’s een infomarkt. Iedereen is welkom om kennis te maken met de plannen en opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Knooppunt Wondelgem - Infomarkt donderdag 12 september

knooppunt wondelgem.png

De R4 wordt heraangelegd ter hoogte van de Evergemsesteenweg met de Zeeschipstraat. Bedoeling is om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. De herinrichting omvat:

 • De intunneling van de R4 van voor het kruispunt met de Evergemsesteenweg tot voorbij het kruispunt met de N456.

 • Het ongelijkvloerse aansluitingscomplex onder de vorm van een ‘lampconstructie’ ten noordoosten van het huidige kruispunt, dat aantakt aan één zijde van de N456.  Het is noodzakelijk om goederenspoorlijn L216 circa 125 meter op te schuiven naar het noordoosten.

 • Een vrijliggende fietssnelweg aan de noordzijde van de R4.

 • De herinrichting heeft gevolgen voor de ontsluiting van een aantal lokale wegen waaronder de Kiekenbosstraat, Viaductstraat, Houtjen, Stenenkruis.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt. Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht.

Bekijk alle documenten op www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Op donderdag 12 september 2019 organiseerden we een infomarkt over de plannen aan de R4-Knoop Wondelgem. Bekijk hier de panelen die we hebben voorgesteld in De Zulle in Wondelgem.

Knooppunt Wachtebeke – Infomarkt maandag 16 september

knooppunt wachtebeke.png

De R4 wordt heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Zo moet de doorstroming van het verkeer er verbeteren.

 • Om de rotonde Cosmos verder te ontlasten, is voorzien om de N449 te verleggen en aan te laten sluiten op de geplande knoop ArcelorMittal.

 • Ter hoogte van ArcelorMittal zal de R4 Oost op hoogte worden aangelegd. Op die manier kan de geplande spoorweg kruisen onder de R4. Van die ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een rotonde onder de R4 aan te leggen. Op die rotonde zullen niet enkel de op- en afritten van de R4 aansluiten maar ook de N449 en de ontsluitingsweg naar ArcelorMittal.

 • Er wordt een nieuwe oprit voorzien van de R4 Oost Haven naar Antwerpen (E34) met bypass ter hoogte van de bestaande rotonde. De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven en de oprit richting Brugge worden gedeeltelijk verlegd. Dit ter afstemming met de geplande spoorlijn L204.

 • Ter hoogte van de kruispunten Leegstraat – Kanaalstraat en Rijkwachtlaan – Akker worden onderdoorgangen voorzien van de R4 onder de lokale wegenis.

 • Er worden fietssnelwegen aangelegd langsheen de R4 Oost maar ook richting Wachtebeke waar aangetakt wordt op de geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt. Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht.

Bekijk alle documenten op www.omgevingvlaanderen.be/grup.

Op maandag 16 september 2019 is iedereen welkom op een infomarkt over de R4-Knoop Wachtebeke. doorlopend tussen 19 uur en 21 uur in GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke.

Praktische informatie openbaar onderzoek

De ontwerpplannen van beide knooppunten zijn te consulteren op www.omgevingvlaanderen.be/grup of lokaal in te kijken:

 • In het gemeentehuis van Wachtebeke en in het administratief centrum Zuid in Gent (R4 Knoop Wachtebeke)

 • In het administratief centrum Zuid in Gent (R4 Knoop Wondelgem)

Tot en met 27 september 2019 kunnen inspraakreacties ingediend worden via de website www.omgevingvlaanderen.be/grup. Reageren kan ook op de infomarkten of per brief.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een definitief plan opgemaakt, zowel voor het GRUP R4-Knoop Wondelgem als het GRUP R4-Knoop Wachtebeke. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering beide GRUP’s definitief vaststellen.