R4 West: overzicht per knooppunt

Klik op de afbeelding om te vergroten

Bestaande knooppunten of knooppunten in aanbouw

4 Knooppunt Rieme-Noord
🚗   Aan Rieme-Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). Dit project voerde AWV in 2016 en 2017 uit en is geen onderdeel van project R4WO. Rieme-Noord is intussen in gebruik genomen.
1 Knooppunt Ovaal van Wippelgem

🚗   Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde gerealiseerd. De verbindingsweg naar de N458 zit op dit moment in de uitvoeringsfase 1. Dat gebeurt buiten het project R4WO.

 

Knooppunten R4WO


1 Knooppunt Riemesteenweg

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Het autoverkeer op de R4 rijdt via een onderdoorgang (korte tunnel) onder de Riemesteenweg. Je kan de R4 dus niet meer via de Riemesteenweg op- of afrijden.
🚲   Evenwijdig aan de tunnel voor de R4 komt een fietstunnel. Zo hoeft een fietser die langs de R4 fietst de Pastorijestraat – Riemesteenweg niet over te steken. Er komen ook fietspaden die de verbinding maken tussen de R4 en de Pastorijstraat – Riemesteenweg.
 

2 Knooppunt Hoogstraat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   De Hoogstraat wordt een doodlopende straat aan de R4. De huidige verkeerslichten zullen hier dus verdwijnen en je zal de R4 niet meer via de Hoogstraat kunnen op- of afrijden. Ook de middenberm wordt dichtgezet.
🚲   Ten noorden van de Hoogstraat bouwen we een fietsbrug over de R4 en het spoor. Daardoor krijgen fietsers een vlotte verbinding naar het noordelijk deel van het Kluizendok. De brug wordt al eerder gerealiseerd dan de rest van het project. Je vindt hierover meer informatie bij Werken.
 

3 Fietsbrug Beekstraat - Walgracht/Vasco Da Gamalaan

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚲   Ter hoogte van het Ovaal van Wippelgem bouwen we niet alleen een vlotte fietsverbinding met de Beekstraat en de parallelweg van de R4, maar ook met de fietssnelweg langs de Vasco Da Gamalaan.
 

4 Knooppunt Drogenbroodstraat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   De Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat worden afgesloten van de R4 voor autoverkeer. De Drogenbroodstraat wordt dus een doodlopende straat en de huidige verkeerslichten zullen verdwijnen. Daarnaast wordt de middenberm dichtgezet. De Kerkbruggestraat zal enkel nog aansluiten op de parallelbaan van de Jacques Paryslaan.
🚲   Om de link tussen de woonkernen te behouden, wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien onder de R4, het spoor en de parallelweg door. Ook de verbinding met het fietspad langs de R4 blijft.
 

5 Knooppunt Elslo

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Na de ombouw gaat de R4 onder Elslo door. Hier zal je de R4 dus niet meer kunnen op- of afrijden.
🚲   We bouwen een fietstunnel evenwijdig aan de tunnel voor de R4. Zo zal de fietser langs de R4 zonder hinder Elslo kunnen kruisen. Ook van de fietssnelweg langs de R4 naar Elslo en omgekeerd blijft mogelijk voor fietsers.
 

6 Knooppunt Langerbrugsestraat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Voor dit kruispunt is een onderdoorgang van de R4 West onder de Langerbrugsestraat voorzien. Op- en afritten verbinden de Langerbrugsestraat met de R4 West. De spoorlijn ligt hier hoger en gaat over de Langerbrugsestraat. Om een vlotte verkeersafwikkeling te garanderen, bouwen we op het tunneldak van de R4 een rotonde waar de op- en afritten van de R4 en de Langerbrugsestraat op aansluiten.
🚲   Fietsers langs de R4 krijgen een fietstunnel evenwijdig aan de R4. Vanuit de Langerbrugsestraat worden fietspaden voorzien naar de fietssnelweg langs de R4. Ook langs de rotonde komt een fietspad om voor een veilige verbinding met de fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat richting het veer te zorgen. De fietssnelweg langs de R4 richting Gent wordt doorgetrokken tot over de Ringvaart (zie Knooppunt 7).
 

7 Knooppunt Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Verkeer op de R4 rijdt in een tunnel onder beide kruispunten door. Hoe het verkeer zal rijden op het tunneldak en hoe je de R4 op en af zal rijden werd in twee opties onderzocht. Uiteindelijk werd gekozen voor het concept waarbij verkeer vanuit Gent eerst de tunnel door moet en pas voorbij de Zeeschipstraat afrijdt. Via een lus onder de R4 door wordt dit verkeer naar het kruispunt van de Zeeschipstraat geleid. Verkeer vanuit Zelzate verlaat de R4 voor de tunnel en voegt zich bij het verkeer vanuit Gent. Op het kruispunt met de Zeeschipstraat kan je alle richtingen uitrijden. Voor de op- en afritten in lusvorm is een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in opmaak. Kijk bij Proces voor meer informatie. Voor dit knooppunt zullen ook de bruggen over de Ringvaart vervangen worden.
🚲   De fietssnelweg langs de R4, loopt met een brug over de Christoffelweg. Daarnaast komt er ook een aftakking langs de spoorlijn L58 dankzij een fietsbrug over de R4. De fietssnelweg zal in de richting van Gent verderlopen tot aan de Spesbroekstraat en in de richting van Evergem tot Heinakker. Het verdere vervolg van de fietsbrug richting Evergem over de Ringvaart wordt in een ander project gerealiseerd.
 

8 Fietsbrug Gaverstraat (Wondelgem)

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Autoverkeer zal hier de R4 niet meer kunnen op- of afrijden. De middenberm en de doorsteek naar de parallelweg worden hier namelijk dichtgemaakt.
🚲   De fietsbrug, die ter hoogte van de huidige doorsteek met de parallelweg zal gebouwd worden, zal een veilige verbinding vormen met de woonkernen (kant Wondelgem) en de industriezone. De brug vormt ook een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en de R4. De precieze vormgeving van de fietsbrug is nog niet bepaald. Er worden twee opties bekeken.
 

9 Fietsbrug Vijfhoekstraat (Mariakerke)

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚲   De fietsbrug aan de Vijfhoekstraat maakt een veilige verbinding met de woonkernen (kant Wondelgem) en de hogeschool. De brug wordt al eerder gerealiseerd dan de rest van het project. Je vindt hierover meer informatie bij Werken. Ook hier voorzien we een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en R4.