Participatiemomenten in Wachtebeke en Wondelgem

Op dinsdag 19 en woensdag 20 juni waren de inwoners in de nabijheid van de knooppunten Wachtebeke en Wondelgem uitgenodigd voor een participatiemoment over de nieuwe GRUPs voor deze zones. Het GRUP is het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat vastlegt welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er gebouwd mag worden en hoe het gebied ingericht moet/mag worden.

In totaal kwamen een honderdtal mensen een kijkje nemen op een van beide participatiemomenten. Zij kregen er meer uitleg over het geïntegreerde planningsproces waarvan de eerste fase heeft geresulteerd in een start- en projectnota van het GRUP voor zowel de zone Wachtebeke als de zone Wondelgem.

De bezoekers konden tijdens het participatiemoment reageren op de startnota van het GRUP, suggesties geven voor verbeteringen en bijkomende aandachtspunten aanhalen. De plannen voor de herinrichting van de R4 maakten geen deel uit van de participatiemomenten, deze werden al getoond tijdens de infomomenten in 2017 en zijn sindsdien niet gewijzigd.