R4 West: de principes

WAAR KAN IK DE R4 WEST NOG OP- EN AFRIJDEN?

Het aantal knopen waar u de R4 West kunt op- en afrijden vermindert. Zo maken we een vlotte verbinding tussen de E34/Nederland en de E40/E17. Minder plaatsen waar verkeer in- en uitvoegt, maakt de R4 West ook veiliger. Op plaatsen waar er al uitwisseling is met de R4, kunt u de R4 ook dwarsen.

 

Bestaande knooppunten of knooppunten in aanbouw: 

Algemene overzichtskaart project R4.png

Knooppunt Rieme-Noord 4

Aan Rieme-Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). Dit project voerde AWV in 2016 en 2017 uit en is geen onderdeel van project R4WO.

Knooppunt Ovaal van Wippelgem 1

Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde gerealiseerd. Enkel de verbindingsweg naar de N458 is nog niet aangelegd 1. Dat gebeurt in de komende 2 jaar, buiten project R4WO.

NIeuwe knooppunten binnen project R4WO:

Knooppunt Langerbrugsestraat 6

Knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg 7

Waar kan ik de R4 West enkel nog dwarsen?

Op heel wat plaatsen kunt u de R4 niet langer op- en afrijden, maar kunt u wel dwarsen. Op sommige plaatsen is dat zowel voor autoverkeer als voor fietsers. Daar gaat de R4 onder de dwarsende weg door. Op andere plaatsen kunt u enkel met de fiets de R4 dwarsen. Daar bouwen we fietsbruggen of -tunnels.

Met de auto, de fiets of te voet:

  • Pastorijstraat – Riemesteenweg 1
  • Elslo 5

Enkel met de fiets of te voet:

  • Fietsbrug ter hoogte van de Hoogstraat 2
  • Fietsbrug ter hoogte van de Beekstraat – Walgracht/ Vasco Da Gamalaan 3
  • Fietstunnel van Drogenbroodstraat naar Kerkbruggestraat 4
  • Fietsbrug aan de Gaverstraat 8
  • Fietsbrug aan de Vijfhoekstraat 9

R4 West: overzicht per knooppunt


1 KNOOPPUNT RIEMESTEENWEG

Hier is een onderdoorgang (korte tunnel) van de R4 onder de Riemesteenweg voorzien.  Hier kunt u de R4 niet op- of afrijden. Evenwijdig aan de tunnel voor de R4 komt een fietstunnel. Zo hoeft een fietser die langs de R4 fietst de Pastorijestraat – Riemesteenweg niet over te steken. Er komen ook fietspaden die de verbinding maken tussen de R4 en de Pastorijstraat – Riemesteenweg. 


2 KNOOPPUNT HOOGSTRAAT

De Hoogstraat wordt een doodlopende straat aan de R4.  Ten noorden van de Hoogstraat bouwen we een fietsbrug over de R4 en het spoor. De brug geeft fietsers een vlotte verbinding naar het noordelijke deel van het Kluizendok.


3 FIETSBRUG BEEKSTRAAT - WALGRACHT/ VASCO DA GAMALAAN

Ter hoogte van het Ovaal van Wippelgem bouwen we een fietsbrug om een vlotte fietsverbinding te realiseren tussen de Beekstraat en de parallelweg van de R4.


4 KNOOPPUNT DROGENBROODSTRAAT

De Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat worden afgesloten van de R4 voor autoverkeer. De Drogenbroodstraat wordt een doodlopende straat. De Kerkbruggestraat zal enkel nog aansluiten op de parallelbaan van de Jacques Paryslaan. Om de link tussen de woonkernen te behouden, wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien onder de R4, het spoor en de parallelweg door. Ook de verbinding met het fietspad langs de R4 blijft. 


5 KNOOPPUNT ELSLO

Na de ombouw gaat de R4 onder Elslo door. Hier zult u de R4 niet kunnen op- of afrijden. We bouwen een fietstunnel evenwijdig aan de tunnel voor de R4. Zo zal de fietser langs de R4 zonder hinder Elslo kunnen kruisen. Ook van de fietssnelweg langs de R4 naar Elslo en omgekeerd blijft mogelijk voor fietsers.


6 KNOOPPUNT LANGERBRUGSESTRAAT

Voor dit kruispunt is een onderdoorgang van de R4 West onder de Langerbrugsestraat voorzien. Op- en afritten verbinden de Langerbrugsestraat met de R4 West. De spoorlijn ligt hier hoger en gaat over de Langerbrugsestraat. Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, bouwen we op het tunneldak van de R4 een rotonde waar de op- en afritten van de R4 en de Langerbrugsestraat op aansluiten.

Fietsers langs de R4 krijgen een fietstunnel evenwijdig aan de R4. Vanuit de Langerbrugsestraat worden fietspaden voorzien naar de fietssnelweg langs de R4. Ook langs de rotonde komt een fietspad om voor een veilige verbinding met de fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat richting het veer te zorgen.


7 KNOOPPUNT ZEESCHIPSTRAAT – EVERGEMSESTEENWEG

Verkeer op de R4 rijdt in een tunnel onder beide kruispunten door. Hoe het verkeer zal rijden op het tunneldak en hoe u de R4 op en af zult rijden werd in twee opties onderzocht. Uiteindelijk werd gekozen voor het concept waarbij verkeer vanuit Gent eerst de tunnel door moet en pas voorbij de Zeeschipstraat afrijdt. Via een lus onder de R4 door, wordt dit verkeer naar het kruispunt van de Zeeschipstraat geleid. Verkeer vanuit Zelzate verlaat de R4 voor de tunnel en voegt zich bij het verkeer vanuit Gent. Op het kruispunt met de Zeeschipstraat kunt u alle richtingen uitrijden.

Voor de op- en afritten in lusvorm moet een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden.


8 FIETSBRUG GAVERSTRAAT

De fietsbrug zal een veilige verbinding vormen tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. De brug vormt ook een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en de R4. De concrete ligging van de fietsbrug is nog niet bepaald.


9 FIETSBRUG VIJFHOEKSTRAAT

Ook de fietsbrug aan de Vijfhoekstraat maakt een veilige verbinding tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. Ook hier voorzien we een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en R4.