Wat is het project R4WO?

Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) pakken we de weg- en de fietsinfrastructuur aan. Kort samengevat zullen er na de ombouw:  

  • zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),

  • veilige fiets(snel)wegen liggen langs en over/onder de R4,

  • sommige zijstraten met een lokale functie afgesloten zijn van de R4


Doelstellingen

Vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer

Het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 op en af kan rijden wordt verminderd. Dat maakt de verkeerssituatie niet alleen vlotter en veiliger voor auto’s, maar ook voor het fietsverkeer.

Verhoogde leefbaarheid kanaalzone

Door op- en afritten te schrappen weren we het zwaar verkeer uit de woonkernen en kunnen we het verkeer beter sturen.

Verbinding maken tussen woonkernen

Dwarsend (fiets)verkeer op een aantal plaatsen garandeert een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen.


Fietsen langs de R4

Op de figuur hieronder ziet u het projectgebied met alle fietsmogelijkheden langs, over en onder de R4.

kaartje fietsen langs de R4 (zie Word).jpg

AUTOVERKEER OP DE R4

De figuur hieronder toont welke bewegingen na de ombouw mogelijk zijn met de auto of de vrachtwagen. 

kaartje autoverkeer op de R4 (zie Word).jpg