R4 Oost: de principes

Waar kan ik de R4 Oost nog op- en afrijden?

Algemene overzichtskaart project R4.png

Ook aan de oostkant verdwijnen een aantal kruispunten waar u nu de R4 op- en af- kunt rijden. Op een aantal strategische plaatsen komen er nieuwe knooppunten bij. Zo rijdt u vlot naar de woonkernen en alle bedrijven in de haven.

 • Knooppunt Zelzate (zone tussen de grens met Nederland en de E34) en rotonde Cosmos 11
 • Knooppunt aan ArcelorMittal 12
 • Knooppunt Moervaart-Noord 14
 • Knooppunt Moervaart (enkel langs rijrichting Zelzate) 15
 • Knooppunt Energiestraat 16
 • Knooppunt Skaldenpark 2
 • Knooppunt Langerbruggestraat 3

Daarnaast bouwen we een vlotte verbinding met de E34 én met de D. Eisenhowerlaan/ J. F. Kennedylaan:

 • Knooppunt E34/R4 Oost
 • Knooppunt J. F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan 18

WAAR KAN IK DE R4 OOST ENKEL NOG DWARSEN?

Op bepaalde plaatsen kunt u de R4 Oost enkel nog dwarsen. Met de auto, fiets en te voet zal dat aan de F. N. Piratenstraat 17 kunnen. Fietsers en voetgangers nemen straks de fietstunnel aan Sint-Kruis-Winkel 13. Dat kan nu al aan de fietsbrug Slotendries


R4 Oost: overzicht per knooppunt

De R4 Oost telt 8 knooppunten die aangepakt worden binnen project R4WO. In een eerdere fase werd ook het knooppunt tussen de Langerbruggestraat en Oostakker aangepakt. De heraanleg van dit knooppunt (dat buiten het project R4 West en Oost valt), startte in de tweede helft van 2015 en is ondertussen afgewerkt.


11 KNOOPPUNT ZELZATE - 12 Wachtebeke

In de zone tussen de grens met Nederland en de E34 wordt de R4 volledig heraangelegd 12:

Verkeer van en naar Nederland wordt op een vlotte manier naar de E34 geleid en dit zowel richting Brugge als richting Antwerpen. We bouwen een nieuwe tunnel voor verkeer richting Brugge. Voor het verkeer naar Nederland/Zelzate en Antwerpen passen we de bestaande oprit aan.

Verkeer van en naar de haven zal via de rotonde Cosmos rijden. De op- en afritten 'R4 Oost' van de E34 zowel richting Brugge als Antwerpen sluiten we op deze rotonde aan.

Verkeer met bestemming Zelzate zal vanop de R4 naar een grote ovonde (langgerekte rotonde) geleid worden waarop zowel de Kanaalstraat, Rijkswachtlaan, Leegstraat als Akker aansluiten.

Ter hoogte van ArcelorMittal 11 ligt een oude spoorwegovergang. We houden rekening met de plannen van Infrabel om in de toekomst een spoorlijn door te trekken richting Nederland. Daarom voorzien we een brug van de R4 over het spoor. Door de brug wat langer te maken, kan ook een veilige toegang tot het bedrijf ArcelorMittal gecreëerd worden. In de gekozen variant sluit de N449 (de ontsluitingsweg voor Wachtebeke) aan op dit nieuwe knooppunt en niet langer op rotonde Cosmos.

De gekozen voorkeursvariant heeft als gevolg dat, rekening houdend met huidige richtlijnen, regels en gekende ontwikkelingen, voor de zone N49 – ArcelorMittal, een nieuw GRUP zal worden opgemaakt. U kan de start- en procesnota voor het GRUP op deze website terugvinden.

▲ Terug naar overzicht


13 KNOOPPUNT SINT-KRUIS-WINKEL

Het bestaande kruispunt verdwijnt. Knippegroen en Sint-Kruis-Winkeldorp worden doodlopende straten aan de R4. Fietsers krijgen een fietstunnel onder de R4. Om Sint-Kruis-Winkel op de R4 Oost aan te sluiten, is een nieuwe lokale ontsluitingsweg voorzien vanaf Schuitstraat tot aan knooppunt 14 (Moervaart Noord).  In Sint-Kruis-Winkel moeten hiervoor verschillende wegen aangepast worden, namelijk de K. Bauwensstraat en de Barkstraat. Dit gebeurt voor de uitvoering van project R4WO en zal samengaan met de rioleringswerken in deze omgeving. 

 


14 KNOOPPUNT MOERVAART NOORD

We voorzien een gelijkaardig knooppunt als het Ovaal van Wippelgem, namelijk een rotonde boven de R4 met uitwisseling met de R4 én verbindingen met de lokale wegen. De Pleitstraat wordt doorgetrokken en aangesloten op deze knoop (westkant).  Zo wordt de industriezone Rodenhuize ontsloten. Aan de oostkant wordt de Schuitstraat aangesloten op de geplande ontsluitingsweg voor Industriezone Moervaart-Noord.


15 KNOOPPUNT MOERVAART

Knooppunt Moervaart (2de kaartje dat erbij moet).jpg

De bestaande lichten ten noorden van de Moervaart verdwijnen en de middenberm gaat dicht. De op- en afrit op de kant richting Zelzate blijft behouden. Verkeer dat richting Gent wil rijden zal dit moeten doen via het geplande, meer noordelijk gelegen knooppunt Moervaart Noord. Ten zuiden van de Moervaart worden geen ingrepen voorzien voor het autoverkeer.

Voor de fietsers zijn er nog twee opties:

 • In optie 1 komt er een fietsbrug voor de fietssnelweg over de Moervaart vlak naast de brug over het autoverkeer. Fietsers kunnen ook afslaan naar de Moervaartkaai of de Rodenhuizekaai.

 • In optie 2 wijkt de fietssnelweg langs de R4 uit en volgt de afrit richting Rodenhuizekaai. Daar krijgen fietsers de keuze om rechtdoor de fietsbrug op te rijden over de Moervaart of verder te rijden tot de Rodenhuizenkaai.


16 KNOOPPUNT ENERGIESTRAAT

Aan de Energiestraat is een Hollands complex (brug met op- en afritten naar R4 zoals aan het Skaldenpark) voorzien. Desteldonk wordt verbonden met de afrit van dit knooppunt. Verkeer naar Desteldonk rijdt af zoals nu (samen met verkeer voor de Energiestraat). Verkeer dat vertrekt uit Desteldonk zal eerst naar het knooppunt van de Energiestraat moeten rijden en daar doorrijden richting Zelzate of keren richting Gent.


17 KNOOPPUNT F.N. PIRATENSTRAAT

De F. N. Piratenstraat sluit niet langer aan op de R4. Door een brug te bouwen over de R4 sluiten we de F. N. Piratenstraat aan op de Imsakkerlaan. Deze brug maakt verkeer tussen de beide havenzones mogelijk, zonder gebruik te maken van de R4. De brug doet ook dienst als fietsverbinding.


18 KNOOPPUNT J.F. KENNEDYLAAN - D. EISENHOWERLAAN (EUROSILO)

Het kruispunt aan Eurosilo wordt omgevormd tot een turboverkeersplein. Een turboverkeersplein is een rotondevariant met aparte rijstroken per richting. Voor het naderen van het turboverkeersplein moet je het juiste voorsorteervak kiezen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden alle mogelijke conflictpunten geregeld met verkeerslichten. Deze verkeerslichten werken volgens het principe van een groene golf zodat er een vlotte afwikkeling van het verkeer is.