Het proces van de quick wins

Vier onderdelen van het project R4WO, de zogenaamde quick wins, worden naar voor geschoven in het proces en al eerder gerealiseerd dan de rest van het project. Het gaat om de volgende knooppunten:

2 Knooppunt Hoogstraat - de nieuwe fietsbrug ten noorden van de Hoogstraat

3 Knooppunt Beekstraat - de nieuwe fietsbrug ter hoogte van de Beekstraat

9 Knooppunt Vijfhoekstraat - de nieuwe fietsbrug aan de Vijfhoekstraat

18 Knooppunt Eurosilo - het nieuwe turboverkeersplein aan het kruispunt van Eurosilo

 

De stappen in de quick winplanning


1. Opmaak Voorontwerp/dossier omgevingsvergunning

In de eerste fase werken we aan het voorontwerp van de vier quick winknooppunten. Een voorontwerp is een eerste versie van de nieuwe knooppunten, waarbij ook al rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van het terrein en de effectenbeoordelingen en de resultaten van alle andere voorafgaande studies en onderzoeken. Daarnaast bereiden we ook het dossier voor de omgevingsvergunning voor. Daarin worden onder andere inplantingsplannen, grondplannen en een beschrijvende nota opgenomen.

Terug naar boven

2. Aanvraag omgevingsvergunning

Het dossier voor de omgevingsvergunning wordt vervolgens ingediend.

Terug naar boven

3. Opmaak aanbestedingsdossier

Zoals reeds in de inleiding aangehaald, rekent De Werkvennootschap voor de eigenlijke uitvoering van het project R4WO op een ervaren aannemer. Daarom schrijft ze een overheidsopdracht uit, waarop geïnteresseerde, private aannemers zich kandidaat kunnen stellen. Die procedure wordt een aanbesteding genoemd. In het zogenaamde aanbestedingsdossier of bestek maakt De Werkvennootschap duidelijk wat haar behoeften en eisen zijn voor dit project en aan welke voorwaarden kandidaat-opdrachtnemers moeten voldoen om de opdracht te winnen.

Terug naar boven

4. VErplaatsen nutsleidingen

Ter voorbereiding van de eigenlijke uitvoering van het project R4WO worden de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, aardgas, kabelnet en telefonie) verplaatst.

Terug naar boven

5. Aanbesteding en gunning

Uit de ontvangen offertes van private aannemers selecteert De Werkvennootschap de winnende ondernemer op basis van vooraf bepaalde, objectieve, niet-discriminerende en transparante criteria; de zogenaamde gunningscriteria. Het verlenen van de opdracht aan een van de aannemers wordt de gunning genoemd.

Terug naar boven

6. Uitvoering

Nadat de opdracht gegund werd aan een van de ingeschreven aannemers, kan deze starten met de eigenlijke uitvoering van de vier quick winknooppunten. Op de pagina Werken vind je meer informatie over deze knooppunten.

Terug naar boven