Principes en resultaten

Wat zijn de principes van het project R4WO?

1.     Zo goed als geen kruispunten met verkeerslichten meer

Bijna alle kruispunten met verkeerslichten op de R4 zullen verdwijnen en plaatsmaken voor bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnels).

Op de R4 West verminderen we het aantal knopen om een vlotte verbinding met de E34/Nederland en de E40/E17 mogelijk te maken. Omdat het verkeer op minder plaatsen kan in- en uitvoegen, wordt de R4 West bovendien ook een stuk veiliger. Dankzij tunnels, onderdoorgangen en bruggen in, over en onder de R4 is op verschillende plaatsen dwarsend (fiets)verkeer mogelijk.

Ook op de R4 Oost verdwijnen een aantal knooppunten waar je de R4 op en af kunt rijden. Op een aantal strategische plaatsen komen er nieuwe knooppunten bij. Zo garanderen we een vlotte verbinding met de woonkernen en bedrijven in de haven enerzijds en met de E34 en de D. Eisenhowerlaan/J. F. Kennedylaan anderzijds. Ook aan de oostkant is dankzij tunnels, onderdoorgangen en bruggen in, over en onder de R4 op verschillende plaatsen dwarsend (fiets)verkeer mogelijk.

 

2.     Fiets(snel)wegen langs, over en onder de R4

De gemarkeerde fietspaden langs de R4 verdwijnen en worden vervangen door een volledig vrijliggend fiets(snel)wegennet.

Aan de westkant maken de gemarkeerde fietspaden plaats voor vrijliggende fiets(snel)wegen en -tunnels parallel met de R4. We bouwen bovendien een aantal fietsbruggen en -tunnels die de R4 kruisen. Zo zorgen we niet alleen voor een vlotte fietsverbinding langs de R4, maar ook voor een veilige fietsverbinding tussen de woonkernen en naar de haven.

Ook aan de oostkant verdwijnen de gemarkeerde fietspaden. En ook hier garanderen vrijliggende fiets(snel)wegen, -tunnels en -bruggen een vlotte verbinding die evenwijdig loopt aan de R4. Bruggen en tunnels die de R4 kruisen, zorgen dan weer voor een veilige verbinding tussen de woonkernen en de bedrijven in de haven.

 

3.     Sommige zijstraten worden afgesloten van de R4

Sommige zijstraten met een lokale functie zullen na de werken niet langer aangesloten zijn op de R4. Daardoor houden we het zware verkeer uit de woonkernen en vergroten we hier de leefbaarheid voor de inwoners. Van deze afgeknipte zijstraten zullen sommige doodlopend worden. Andere behouden hun verbindende functie tussen de woonkernen en kruisen de R4 enkel (boven of onder). Nog andere worden lokaal verlegd en sluiten op een andere plaats aan op de R4.

 

Wat is het resultaat van de werken aan de R4WO?

Voor fietsers zal de R4WO er zo uitzien:

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

 

Met de auto kan je in de toekomst nog zo over en langs de R4 rijden:

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten