DOOR DE R4 WEST EN OOST OM TE BOUWEN TOT PRIMAIRE WEGEN WORDEN HET VLOTTERE EN VEILIGERE VERBINDINGEN EN CRE√čREN WE EEN BETERE LEEFBAARHEID

 

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de Gentse havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 kan op- en afrijden te verminderen, realiseren we niet enkel vlotter verkeer maar maken we de ringweg ook veiliger.

Ook de leefbaarheid in de kanaalzone gaat erop vooruit. Door op- en afritten te schrappen kunnen we het zwaar verkeer veel beter sturen en verkeer uit de woonkernen weren. Door op heel wat plaatsen wel nog dwarsend (fiets)verkeer te voorzien blijft een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen gegarandeerd.

 

 

Regering zet belangrijke volgende stap. Lees het persbericht in dit pdf-document.

Vlotter en veiliger fiets- en autoverkeer

 

Verhoogde leefbaarheid kanaalzone

Verbindingen tussen woonkernen herstellen

 

Vragenlijst voor bedrijven

In navolging van de infosessie over de toekomstige werken aan de R4 West en Oost, wil De Werkvennootschap meer te weten komen over de transportbewegingen van en naar de bedrijven in deze zone. Deze informatie kunnen we vervolgens meenemen naar de volgende fase van het proces.

Bent u de zaakvoerder van een bedrijf in de Gentse kanaalzone? Dan verzoeken wij u vriendelijk om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt!