Doelstellingen

Wat willen we bereiken met het project R4WO?

Met het project R4WO bouwen we de R4 West en Oost om tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. We pakken de weg én de fietsinfrastructuur aan tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West), en tussen het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost). Die ombouw is een investering van de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. We willen de volgende drie doelstellingen bereiken:

Vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer

Het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 op en af kan rijden, wordt verminderd. Zo realiseren we niet alleen vlotter verkeer, maar maken we de R4 ook veiliger.

Verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone

Door een aantal op- en afritten te schrappen, weren we zwaar verkeer uit de woonkernen en kunnen we het beter sturen.

Veilige verbinding tussen de woonkernen

Bruggen, tunnels en onderdoorgangen over en onder de R4 garanderen een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen.